II. Uluslararası Tasavvuf Konferansı

Fütüvvet ve Karakter Gelişimine Etkisi

12- 14 Temmuz 2019, Sarıkamış, Kars

Sponsor: Bilmen Akademi ve Danışmanlık

 

12 Temmuz, Cuma

16.00 – 16.10                  İnayeti Müzik Grubu

16.10 – 16.20                  Hoşgeldiniz ve Birlik Yakarışı

16.20 – 17.20                  Dr. Ziya İnayet HAN- Açılış

17.20 – 18. 20                 Dr. Asuman ŞENEL

18.20 – 18.35                  Ara

18.35 – 19.15                  Pınar Sıdıka ŞİMŞEK-  Hz. İnayet Han’da 40 Utku

 

19.30 – 20.30                 Akşam Yemeği

21.00 – 22.00                 Amat-un-NUR - Zikir & Meditasyon

                                         Katum Yakarışı

 

13 Temmuz, Cumartesi

04.00 - 05.00                 Güne Başlarken - Mehmet KASIM

05.00 - 05.30                 Ara

05.30 - 07.00                 Öğreti: Yükünç (Sağlık Yogası), Meditasyon, Çakra Lataif Temizliği ve Nefes - Mehmet Kasım

 

07.45 – 08.45                Kahvaltı

09.00 – 09.05                İnayeti Müzik Grubu

09.05 – 09.15                Günün Açılışı ve Birlik Yakarışı

09.15 – 10.15                Hayat Nur ARTIRAN

10.15 – 10.45                Ara

10.45 – 11.45                Cemalnur SARGUT

11.45 – 11.50                İnayeti Müzik Grubu

11.50 – 12.55                Amat-un-NUR

                                        Bolluk Yakarışı

 

13.15 – 14.15                Öğle Yemeği

14.15 – 16.15                Öğreti: Yükünç (Sağlık Yogası), Meditasyon, Çakra Lataif Temizliği ve Nefes – Pınar Sıdıka ŞİMŞEK

16.15 – 16.45                Ara

16.45 – 17.45                Yavuz Selim UZGUR

17.45 – 17.50                İnayeti Müzik Grubu

17.50 – 18.50                Pir Ziya İnayet HAN

 

19.00 – 20.00                Akşam Yemeği

20.30 – 21.30                Müzik Programı

 

14 Temmuz, Pazar

 

 

07.30 – 08.30                Kahvaltı

 

9.00-                               KARS GÜNLÜK GEZİ 

 

      SARIKAMIŞ

      Şehitlik
 

 

10.00 - 14.30                 Arzu Edenlere: Ani Antik Kenti

15.00                              KARS MERKEZ

     Ulu Camii (Yanık Camii)

     12 Havariler Kilisesi (Kümbet Camii)

     Evliya Camii
     Harakânî Hazretleri’nin merkad-ı Şerif’lerini ziyaret

 

17.00 -                            HARAKÂNÎ KÜLTÜR MERKEZİ

                                        Tanıtım Konuşması: Yavuz Selim Uzgur

      Seyyid Ebu’l Hasan Harakânî Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

                        

                                        Halkayı Zikir Programı

 

19.30 – 20.30                Akşam Yemeği (Otelde)

 

SUFİ YAZ KAMPI

Kalbin Fethi

15- 18 Temmuz 2019, Sarıkamış-Kars

 

15 Temmuz, Pazartesi

04.00 - 05.00                 Güne Başlarken - Mehmet KASIM

05.00 - 05.30                 Ara

05.30 - 07.00                 Atölye Çalışması: Yükünç (Sağlık Yogası), Meditasyon, Çakra Lataif Temizliği ve Nefes - Mehmet KASIM

 

07.45 – 08.45                Kahvaltı

 

09.00 – 09.10                Günün Açılışı ve Birlik Yakarışı

09.10 – 09.15                İnayeti Müzik Grubu

09.15 – 10.30                Dr. Ziya İnayet HAN

10.30 – 11.00                Ara

11.00 – 11.05                İnayeti Müzik Grubu

11.05 – 12.20                Dr. Ziya İnayet HAN

                                        Bolluk Yakarışı

 

13.00 – 14.00                Öğle Yemeği

 

14.20 – 14.50                El almak nedir? Niçin el alınır? Kim el, dua almak isteyebilir?

                                        El veya dua almak isteyenler ile ön görüşme- Zehra KASIM

 

15.00 – 16.30                 Atölye Çalışması: Yükünç (Sağlık Yogası),  Meditasyon,

      Çakra Lataif Temizliği ve NefesPınar Sıdıka ŞİMŞEK

16.30 – 17.00                 Ara

17.00 – 17.05                 İnayeti Müzik Grubu

17.10 – 18.25                 Amat-un-NUR

 

19.00 – 20.00                 Akşam Yemeği

 

20.30 – 21.30                 Ziya İnayet HAN- Zikir

      Katum Yakarışı
      Sessizlik Orucuna Giriş

 

16 Temmuz, Salı

Sessizlik Orucu

 

04.00 - 05.00                  Güne Başlarken - Mehmet KASIM

05.00 - 05.30                  Ara

05.30 - 07.00                  Atölye Çalışması: Yükünç (Sağlık Yogası), Meditasyon, Çakra Lataif Temizliği ve Nefes - Mehmet KASIM

 

07.45 – 08.45                 Kahvaltı

09.00 – 09.10                 Günün Açılışı ve Birlik Yakarışı

09.10 – 09.15                 İnayeti Müzik Grubu

09.15 – 10.30                 Dr. Ziya İnayet HAN

10.30 – 11.00                 Ara

11.05 – 11.10                 İnayeti Müzik Grubu

11.10 – 12.25                 Dr. Ziya İnayet HAN

                                         Bolluk Yakarışı

12.25 – 12.45                 Dr. Ziya İnayet HAN- El ve Dua Alma Töreni
      (Sadece davetlilere açık)

  

13.00 – 14.00                 Öğle Yemeği

  

15.00 – 16.30                 Atölye Çalışması: Yükünç (Sağlık Yogası),  Meditasyon,

      Çakra Lataif Temizliği ve NefesPınar Sıdıka ŞİMŞEK

16.30 – 17.00                 Ara

17.00 – 17.30                 Zikr ve Meditasyon - Eva ve Murat ÖZDEMİR

17.30 – 18.45                 Amat-un-NUR

 

19.00 – 20.00                 Akşam Yemeği

      Sessizlik Orucu Bitişi

 

20.30 – 21.30                 Dr. Ziya İnayet HAN ile Zikir

                                         Katum Yakarışı      

 

17 Temmuz, Çarşamba

 

04.00 - 05.00                  Güne Başlarken - Mehmet KASIM

05.00 - 05.30                  Ara

05.30 - 07.00                  Atölye Çalışması: Yükünç (Sağlık Yogası), Meditasyon, Çakra Lataif Temizliği ve Nefes - Mehmet KASIM

 

07.45 – 08.45                 Kahvaltı

 

09.00 – 09.10                 Günün Açılışı ve Birlik Yakarışı

09.10 – 09.15                 İnayeti Müzik Grubu

09.15 – 10.30                 Dr. Ziya İnayet HAN

10.30 – 10.45                 Ara

10.45 – 10.50                 İnayeti Müzik Grubu

10.50 – 12.05                 Dr. Ziya İnayet HAN

                                         Bolluk Yakarışı

12.05 – 12.30                 Dr. Ziya İnayet HAN’dan El ve Dua Alma Töreni 
       (Sadece davetlilere açık)

 

13.00 – 14.00                 Öğle Yemeği

 

15.00 – 17.30                 Ebru Atölye Çalışması- Dr. Asuman ŞENEL

17.30 – 17.45                 Ara

17.45 – 19.00                 Amat-un-NUR

 

19.30 – 20.30                 Akşam Yemeği

                                   

21.00 – 22.00                 Dr. Ziya İnayet HAN ile Sohbet

                                         Katum Yakarışı       
 

18 Temmuz, Perşembe

 

04.00 - 05.00                  Güne Başlarken - Mehmet KASIM

05.00 - 05.30                  Ara

05.30 - 07.00                  Atölye Çalışması: Yükünç (Sağlık Yogası), Meditasyon, Çakra Lataif Temizliği ve Nefes - Mehmet KASIM

 

07.45 – 08.45                 Kahvaltı

 

09.00 – 09.10                 Günün Açılışı ve Birlik Yakarışı

09.10 – 09.20                 İnayeti Müzik Grubu

09.20 – 10.35                 Dr. Ziya İnayet HAN

10.35 – 10.55                 Ara    

10.55 – 11.05                 İnayeti Müzik Grubu

11.05 – 12.00                 Dr. Ziya İnayet HAN - Kapanış

                                         Bolluk Yakarışı

 

13.00 – 14.00                 Öğle Yemeği  

                        

        

 

Paylaş